Ledelse

Lederutvikling

Utvikling som gir uttelling

Målet med lederutvikling er å øke lederens effekt. Lederutvikling bør derfor være nært knyttet til lederens egne mål, og utviklingen bidra til økt verdiskaping for bedriften.

Aktuelle tema er

Kommunikasjon og påvirkning, strategi og styring, coaching, teamledelse, personalledelse, konflikthåndtering, kulturbygging og rollen som leder.

Å utvikle lederkompetansen i en virksomhet er ofte en god investering. Å ta vare på ledertalenter er ikke bare en god investering, det kan også være forretningskritisk på sikt. Marianne har solid erfaring med utvikling av ledertalenter. Hun har blant annet utviklet talentprogram for ledere i komunal sektor, og deler gjerne erfaringer herfra.

Teamutvikling

Et effektivt team har et klart formål, hvor alle medlemmene vet hva de skal levere og hvorfor. Effektive team lærer av sine feil og sine suksesser, tilpasser seg endringer i omgivelsene og justerer kursen når det trengs. De samme premissene gjelder for grupper av ulike størrelse.

Å bli et effektivt team eller gruppe krever kjennskap til hvilke faktorer som påvirker prestasjoner over tid – samt vilje og tid til å jobbe med dem. En suksessfaktor for en vellykket utviklingsprosess er at den er knyttet til virksomhetes drift, og det teamet skal levere.

Darre Consulting kan bistå i kortere og lengre utviklingsprosesser for ledergrupper, prosjektgrupper eller andre grupper.

Bistanden kan innebære:

  • Dele kunnskap om gruppeprosesser og teamarbeid
  • Kartlegge preferanser og teamroller
  • Observere og gi feedback
  • Fasilitere møter og utviklingsprosesser
  • Coaching av ledere/gruppemedlemmer
  • Rådgiving

Coaching og rådgiving

Muligheten til å drøfte ulike utfordringer i en faglig og fortrolig ramme kan være et godt supplement for ledere på alle nivåer. Målet med coaching er å hjelpe ledere til å se og utnytte sitt handlingsrom. Marianne Darre har lang erfaring som samtalepartner for ansatte med og uten lederroller. Marianne bistår også som rådgiver for ledere og ledergrupper i fobindelse med personalarbeid eller endringsprosesser.

Kurs og foredrag

Darre Consulting tilbyr skreddersydde kurs og foredrag innen ulike temaer.

Eksempler på oppdrag som er levert

Eksperter i team eller idioter i stim

Hvordan få mer effektive ledergrupper og team

Fra døtid til møtetid

Hvordan skape og lede effektive møter

Sånn gjør vi det hos oss!

Hva kjennetegner vår organisasjonskultur og hvordan kan vi påvirke den

Førstehjelp i konflikthåndtering

Hvordan konflikter oppstår og hvordan kan de håndteres

Få større innflytelse!

Hvordan bruke forskningsbaserte prinsipper og teknikker for å få større påvirkningskraft

Si det viktigste først!

Hvordan strukturere og presentere komplekse budskap (både muntlig og skriftlig)

Presenter med pondus!

Hvordan bli en bedre formidler og få bukt med sceneskrekk

Snakk for deg selv! 

Ansvarlig og konfliktforebyggende kommunikasjon

Konflikthåndtering

Uenigheter og konflikter er naturlig i settinger der mennesker møtes. Et kjennetegn på en sunn organisasjon er heller ikke fravær av konflikt, men evnen til å forebygge og håndtere konfliktfylte situasjoner på en konstruktiv måte.

Forebygging er effektivt

Å forebygge konflikter gjennom ansvarliggjøring av ansatte er effektivt. Som leder kan du unngå fastlåste situasjoner ved å ha kontinuerlig fokus på atferd og kommunikasjon på arbeidsplassen. Darre Consulting har lang og god erfaring med å bistå virksomheter med å skape sunne og robuste arbeidsmiljø.

Håndtering er avgjørende

Når konflikten imidlertid er et faktum er det naturligvis viktig at noen tar grep. Fastlåste konflikter kan være lammende for en virksomheten og har ofte negative konsekvenser for både arbeidsmiljø og produktivitet.

Darre Consulting kan gi ledere kunnskap om konflikters anatomi, hva som bidrar til å opptrapping og nedtrapping – samt bistå med konkrete tips til hvordan håndtere konfliktfylte situasjoner på en hensiktsmessig måte. Kombinasjon av kunnskap, rådgiving og coaching bidrar til å skape trygghet og mot for å gå løs på oppgaven.